top of page

Op de stoep

Script en tekeningen: Rodrigo Burgos Z.

2017 tot nu

Ik kwam in 2006 in Brussel wonen. Sindsdien woon ik in de gemeente Sint-Joost-ten-Node, een van de 19 gemeenten met de Belgische hoofdstad en waarvan het record van de kleinste van alle land. Verschillende nationaliteiten bestaan naast elkaar op deze kleine vierkante kilometer en hoewel ze voornamelijk worden bezet door Belgen, Turken en Marokkanen, is het mogelijk om mensen van over de hele wereld te vinden. Alleen vanuit dit feit kan men zich al alles voorstellen dat te vinden is vanaf de stoep.
Tekeningen voor De Schakel magazine van het gemeenschapshuis Ten Noey: http://www.tennoey.be/publicaties

bottom of page